Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137473 Renting del vehicle per al responsable de distribució. 05/05/2016 7.512,6 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137473
12138703 Desenvolupament del model de qualitat de la xarxa d'aigua potable amb EPANET. 10/01/2017 2.640 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138703
12138661 Redacció de document transaccional. 19/12/2016 4.000 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138661
12137576 Auditoria externa i certificació del contingut d'acord amb el model GRI G4. 20/05/2016 2.160 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137576
12138738 Manteniment anual de l'equipo del laboratori DIONEX ICS2000- Autosampler AS40. 19/01/2017 2.688,12 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138738
12138487 Monitoratge de visites escolars a la EDAR pel desembre 2016. 18/11/2016 2.530 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138487
12138401 Formació Postgrau Smart City. 11/11/2016 2.000 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138401
12136992 Curs de PRL de 50h. 23/02/2016 7.950 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12136992
C005_16 Manteniment preventiu i correctiu pels equips del laboratori d'EMATSA de la marca AGILENT. 07/04/2016 95.290,92 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient C005_16
12137314 Renting d'un vehicle per la unitat de clavegueram de l'àrea d'operacions. 13/04/2016 8.100 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137314

Mostrant l'interval 11 - 20 de 111 resultats.