Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12138712 Manteniment de 5 llicències i software DocuWare. 10/01/2017 3.527,68 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138712
12137861 Traducció de la memòria de sostenibilitat d'EMATSA. 12/07/2016 3.420 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137861
12136825 Visites escolars EDAR febrer 2016 amb Gestión Cuatro Estudios. 22/01/2016 3.050 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12136825
12138109 Auditoria i estudi de documentació LE/354R4-LE/1618R152 21/09/2016 8.560 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138109
12137181 Model hidràulic de la xarxa d'aigua potable. 14/03/2016 4.550 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137181
12138296 Direcció d'obra per la substitució i legalització del quadre elèctric del CCM2. 26/10/2016 4.093,27 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138296
12137011 Instal·lació de làmines de filtre solar. 23/02/2016 2.532 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137011
12137329 Adquisició d'un sistema de tractament d'aigua. 13/04/2016 7.202 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137329
12138486 Auditoria ISO 17025 evaluació nº 31077. 28/11/2016 3.675 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138486
12137752 Reparació fuita del dipòsit del sistema antiincendis. 08/07/2016 3.860 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137752

Mostrant l'interval 1 - 10 de 111 resultats.