Òrgan de govern

President

Sr. Jordi Fortuny Guinart

Segon tinent d'alcalde Conseller de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal de l'Ajuntament de Tarragona

Vicepresident

Sr. Maurici Preciado Maydeu

Formació: estudis mercantils.

Experiència professional: Caixa Tarragona (1980-2012) a les àrees de Compensació bancària, Mitjans de pagament i Departament de compres.

Vocals

Sr. Pau Pérez Herrero

Conseller del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de l'Ajuntament de Tarragona

Sr. Dídac Nadal Abad

Conseller i Portaveu del Grup Municipal de Junts per Tarragona de l'Ajuntament de Tarragona

Sr. Víctor Álvarez López

Nascut a Tarragona l'any 1992.

Graduat en Dret (URV).

Sr. Emili Giralt Via

Director general Catalunya i Balears - Agbar

Sr. Josep Lluís Armenter Ferrando

Independent

Sra. Berta Mercadé Coral

Directora de concessions de Catalunya sud - Agbar

Conseller Delegat

Sr. Narciso Berberana Sáenz

CEO Agbar

Secretària

Sra. Encarna Casas López

Directora Jurídica Catalunya i Balears - Agbar