Òrgan de govern - Consell d'Administració

President

Sr. Rubén Viñuales Elias

Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona

Vicepresident

Sr. Ignacio García Latorre

Quart Tinent d'alcalde, Conseller d'Urbanisme, Llicències, Domini públic i Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona

Vocals

Sr. Xavier Puig Andreu

Conseller d¿Esquerra Republicana de Catalunya ¿ Acord Municipal (ERC-AM) de l¿Ajuntament de Tarragona

https://www.tarragona.cat/lajuntament/govern/ple/conselleres-i-consellers/xavier-puig-andreu

Sr. Esteban Ortiz Brunet

Representant del Partit Popular per l'Ajuntament de Tarragona

Sr. Jordi Sendra Vellvè

Conseller de Junts per Catalunya Tarragona - Compromís Municipal (CM) de l'Ajuntament de Tarragona

Sr. Fernando Domingo Tallarico

Representant de Sorea

Sra. Ruth Fontanet Victoria

Representant de Sorea

Sr. Alexandre Planas Alcaraz

Representant de Sorea

Conseller delegat

Sr. Felipe Campos Rubio

Representant de Sorea

Secretària

Sra. Maria Rosa Ruíz Dotras