Funcions desenvolupades

La Societat té com a objecte social la gestió del Cicle Integral de l'Aigua al municipi de Tarragona, La Canonja i Els Pallaresos, sota el principi de cogestió entre el capital públic i el privat.