Cerca de contractes (per estructura) no està disponible temporalment.
Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137465 Renovació de 45 metres lineals de canonada de material PVC DN160 al carrer Jaume I del Catllar. 29/04/2016 4.988,67 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137465
12137419 Reparació del fre ECB 160 n/s 6491 de la centrifuga de l'EDAR Tarragona Nord. 29/04/2016 4.370 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137419
12139244 Pintat de les estructures metàl·liques del fossar de tubs dels dipòsits de Sant Pere i Sant Pau. 05/05/2017 2.479 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139244
12138738 Manteniment anual de l'equipo del laboratori DIONEX ICS2000- Autosampler AS40. 19/01/2017 2.688,12 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138738
C033_16 Quadre de potència de l'estació de bombament Francolí. 14/09/2016 158.306,77 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C033_16
12138275 Actuadors pel projecte de microsectorització. 26/10/2016 14.394 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138275
C037_15/ Lot6 Reactius i altre material al laboratori d'Ematsa. 26/01/2016 12.359,82 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C037_15/ Lot6
12137227 Rènting furgó servei d'aigua EL CATLLAR. 04/04/2016 11.700 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137227
121300001300 Sistema de reserva de sales de reunions per l'edifici de La Muntanyeta. Inclou dispositius i software. 12/12/2017 6.982,8 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 121300001300
12139089 Auditoria de seguiment del sistema de gestió de la seguretat alimentària segons norma ISO 22000:2005 corresponent al 2017. 29/03/2017 2.275 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139089

Mostrant l'interval 1 - 10 de 529 resultats.