Cerca de contractes (per estructura) no està disponible temporalment.
Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
4501479440 Curs Formació Codi Ètic On line 08/07/2015 4.680 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 4501479440
C022_17 Manteniment dels sistemes contra-incendis d'Ematsa. 05/09/2017 3.587,29 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient C022_17
12139324 Revisió reglamentaria de baixa tensió 2017. 25/05/2017 2.296,9 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139324
12139104 Revisió dels emissaris submarins del sistema de sanejament de l'Edar Tarragona i Tarragona Nord. 28/03/2017 2.730 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139104
4501370480 Contracte Manteniment GC-MS-QQQ 7000B 07/01/2015 6.502,32 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 4501370480
12139180 Lloguer equip de bombament per a l'EB Francolí. 25/04/2017 17.690 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139180
C023_16 Elements de la línia de gas de l'EDAR Tarragona. 14/09/2016 127.500 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C023_16
12139364 Sopar amfitrions de les Jornades AEAS. 25/05/2017 3.272 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139364
C026_16 Pont grua a l'estació de bombament de la Mora. 14/09/2016 50.954 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C026_16
12137491 Coordinador de seguretat y salut en obres menors d'aigua i clavegueram d'EMATSA. 05/05/2016 7.380 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137491

Mostrant l'interval 41 - 50 de 529 resultats.