Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137755 Microsectorització de Sant Salvador. 17/06/2016 2.735,3 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137755
C040_16 Obres de construcció d'un nou magatzem a l'EDAR de Tarragona Nord. 13/10/2016 73.374,52 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient C040_16
12137169 Mallar una canonada d'un carrer del barri de Santa Isabel. 14/03/2016 4.368,07 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137169
12138735 Microsectorització Torreforta. 19/01/2017 2.735,3 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138735
12138214 Mallat del carrer Antoni Escofet (L'Albada). 19/10/2016 3.842,43 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138214
12137416 Trasllat a via pública del comptador a les urbanitzacions del Catllar existent a Jardins Imperi. 29/04/2016 2.584,62 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137416
12137520 Reparació d'una bomba per al bombament de la Mora. 13/05/2016 4.987,06 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137520

Mostrant l'interval 31 - 37 de 37 resultats.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12138392 Assessorament i seguiment de les publicacions d'Ematsa en mitjans digitals, impresos i xarxes socials. 08/11/2016 6.950 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138392
12137044 Material promocional visites EDAR. 23/02/2016 2.950 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137044
12137286 Publicitat i divulgació de l'activitat d'EMATSA. 04/04/2016 26.000 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137286
12139136 Ampolles i taps per l'embotelladora del laboratori d'Ematsa. 28/03/2017 4.241,58 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12139136
C006_17 Canonades i bombes dels fangs primaris de l'Edar de Tarragona. 20/07/2017 5.450,4 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C006_17
12137351 Tres ordinadors. 13/04/2016 2.028,6 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12137351
12137025 Millora xarxa hidràulica de la urbanització de la Bonaigüa de El Catllar. 23/02/2016 2.957,11 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137025
12139151 Manteniment de llicències i software Gis Arcview. 04/04/2017 2.989 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139151
12138563 Tramitació del recurs contenciósadministratiu. 30/11/2016 3.600 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12138563
121300001146 Sistema de generació de energia fotovoltaica. 15/11/2017 14.757,02 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 121300001146

Mostrant l'interval 31 - 40 de 529 resultats.