Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137420 Reparació reductora 3kNm n/s 9727G01 de la centrifuga de l'EDAR Tarragona Nord. 29/04/2016 2.280 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137420
12138465 Condicionament del terreny del dipòsit nou de la urbanització de Coll de Tapioles al Catllar. 18/11/2016 6.079,94 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138465
12138833 Reparació d'urgència en l'estació de bombeig del Francolí. 14/02/2017 3.650,63 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138833
12138741 Muntatge de plataformes i graons a la sala de filtres de l'ETAP. 23/01/2017 2.149,62 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138741
12137574 Treballs complementaris de rehabilitació de l'edifici de vestuaris i taller de l'EDAR de Tarragona. 20/05/2016 3.130,65 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137574
12137419 Reparació del fre ECB 160 n/s 6491 de la centrifuga de l'EDAR Tarragona Nord. 29/04/2016 4.370 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137419
12137373 Segona comanda pels treballs d'obra civil per la connexió de la nova canonada d'aigua potable de 350mm de diàmetre instal·lada al camí de La partió amb la sortida del dipòsit de Bonavista a Tarragona. 29/04/2016 4.181,74 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137373
12137465 Renovació de 45 metres lineals de canonada de material PVC DN160 al carrer Jaume I del Catllar. 29/04/2016 4.988,67 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137465
12137934 Fonts al col·legi CEIP Tarragona. 04/08/2016 2.438 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137934
12138488 Acondicionament del dipòsit i del tancat perimetral de la finca on està situat el dipòsit vell del Catllar. 18/11/2016 5.904,55 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138488

Mostrant l'interval 11 - 20 de 37 resultats.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137011 Instal·lació de làmines de filtre solar. 23/02/2016 2.532 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137011
C005_16 Manteniment preventiu i correctiu pels equips del laboratori d'EMATSA de la marca AGILENT. 07/04/2016 95.290,92 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient C005_16
12139134 Substitució de l'interruptor automàtic de al EB-10. 04/04/2017 17.579,32 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12139134
12138572 Clorur fèrric per l'EDAR de Tarragona. 30/11/2016 2.400 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12138572
12137506 Instal·lació central d'argó subministradora de gasos als analitzadors elementals ICP-OES i ICP-M. 20/05/2016 3.277,94 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12137506
12137934 Fonts al col·legi CEIP Tarragona. 04/08/2016 2.438 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137934
12138940 Hàbits saludables. Fruita. 01/03/2017 3.570 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12138940
4501383400 Revisió Manteniment Sistema Detecció de Gasos 28/01/2015 8.016,96 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 4501383400
12137597 Monitor interactiu per a la realització de treballs d'oficina a la divisió de projectes, enginyeria i innovació i l'àrea d'operacions. 26/05/2016 3.520 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient 12137597
121300001393 Estudi de reutilització d'aigües tractades en les Edars del camp de Tarragona. 28/12/2017 3.000 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 121300001393

Mostrant l'interval 11 - 20 de 529 resultats.