Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
12137387 Primera comanda pels treballs d'obra civil per la connexió de la nova canonada d'aigua potable de 350mm de diàmetre instal·lada al camí de La partió amb la sortida del dipòsit de Bonavista a Tarragona. 29/04/2016 11.910,26 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137387
12137049 Millora xarxa hidràulica de El Catllar. 01/03/2016 2.961,24 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137049
12138774 Reparació de la xarxa de clavegueram amb el sistema Part-linning en un tram del carrer Ramón i Cajal. 06/02/2017 7.950 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138774
12138682 Reparació sense rasa de diversos trams de la xarxa de clavegueram. 22/12/2016 15.700 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138682
12137579 Renovació de 110 metres lineals de col·lector de clavegueram de PVC de 500mm de diàmetre entre l'Ebar i el càmping Salines a la platja Llarga de Tarragona. 20/05/2016 26.227,4 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137579
12137753 Microsectorització de La Canonja. 17/06/2016 2.735,3 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137753
12137372 Reconstrucció de l'arqueta del comptador DN300 localitzada a l'EB10. 29/04/2016 2.535,32 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137372
12138034 Reparació de la centrifuga B de l'EDAR Tarragona Nord. 01/09/2010 10.770 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138034
12137744 Microsectorització de La Floresta, L'Albada i Parc Riu Clar. 17/06/2016 2.735,3 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137744
C038_15 Treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de clavegueram gestionades per EMATSA. 27/01/2016 370.000 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient C038_15

Mostrant l'interval 21 - 30 de 37 resultats.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
C022_16 Pont grua amb cullera bivalva al final del pretractament de l'EDAR de Tarragona. 14/09/2016 56.800 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C022_16
12137373 Segona comanda pels treballs d'obra civil per la connexió de la nova canonada d'aigua potable de 350mm de diàmetre instal·lada al camí de La partió amb la sortida del dipòsit de Bonavista a Tarragona. 29/04/2016 4.181,74 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137373
12137949 Projecte per la construcció d'un magatzem a l'EDAR Tgn Nord. 01/09/2016 4.563,48 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137949
12139067 Explotació de la planta embotelladora d'aigua al laboratori. 04/04/2017 15.392 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12139067
C025_16 Muntants i bombes a l'estació de bombament de la Mora. 14/09/2016 25.013,98 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C025_16
12137359 Remodelació dels despatxos a la segona planta de l'edifici 1 a les seves instal·lacions de Sant Pere i Sant Pau. 05/05/2016 15.302,96 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12137359
12137512 Assessorament sobre la posada en marxa de la cogeneració a l'EDAR de Tarragona. 13/05/2016 2.250 Veure detall del contracte de serveris amb clau d'expedient 12137512
C010_17 Tractament terciari a l'Edar La Secuita. 25/07/2017 17.471,44 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C010_17
12138774 Reparació de la xarxa de clavegueram amb el sistema Part-linning en un tram del carrer Ramón i Cajal. 06/02/2017 7.950 Veure detall del contracte d'obra amb clau d'expedient 12138774
C034_16 Quadre de potència de l'estació de bombament EB general d'Altafulla. 14/09/2016 66.565,64 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C034_16

Mostrant l'interval 21 - 30 de 529 resultats.