4501676839

Exercici

Exercici: 2016

Entitat

 • CIF Entitat: A43049956
 • Nom Entitat: EMATSA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari: B43550052
 • Nom Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y OBRAS LOS ALBERTOS, SL.

Dades Generals

 • Tipus de Contracte: Obra
 • Tipus de Procediment: Contractació directa
 • Tipus de Tramitació: Ordinaria
 • Clau d'Expedient: 12137465
 • Denominació del Contracte: Renovació de 45 metres lineals de canonada de material PVC DN160 al carrer Jaume I del Catllar.
 • Pressupost d'Adjudicació:
  4.988,67

Dates

 • Data d'Adjudicació: 29/04/2016
enrere