Accionistes de la societat

Ematsa és una empresa mixta de serveis, participada en un 51% per l'Ajuntament de Tarragona, titular dels serveis, i en un 49% per Sorea.
Accionistes de la societat